You are here:  / Pozostałe / Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance
Czasami dochodzi do bardziej trudnych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wtenczas jesteśmy w stanie uzyskać zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jednakże nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy zabezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/. Czasami w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Przyzwoicie więc będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wówczas wszystko przebiega w lepszej sytuacji, także dla poszkodowanego.

Artykuły: